Get Adobe Flash player

O Towarzystwie Budownictwa SpołecznegoTowarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi swoją działalność od grudnia 2000r.

Utworzenie tego podmiotu stało się możliwe poprzez zawarcie Aktu Założycielskiego Spółki z o.o. - Repetytorim A numer 5158/2000 z dnia 22.11.200 roku, przez Urząd Gminy Ząbkowice Śl.

W całości udziałowcem Towarzystwa jest Gmina Ząbkowice Śl. Wszelkie udziały wniesione przez Gminę to podniesienie kapitału zakładowego spółki. Władzami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, oraz Zarząd.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, w którym od dnia 01.01.2008r. do dnia 30.04.2017 roku funkcję Prezesa pełnił Piotr Szymański. Poprzednio funkcje tę sprawował od dnia założenia podmiotu Antoni Drożdż.

Od 1 maja 2017 r. nowym Prezesem Zarządu TBS Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. jest Pan Andrzej Maj.

ZARZĄD:


Prezes Zarządu:
 Andrzej Maj

Członkowie Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sabina Misiąg
Członkowie: Anna Maziarz-Cabaj, Mateusz Pancerz

 

NASZE DANE:

NIP: 887-16-36-018, Regon: 891139400
Wpisana w rejestrze: Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000113361
Kapitał podstawowy: 2 740 112,00 zł

304107
Twoje IP: 3.235.20.185
Dziś jest: 2024-05-30

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.